Bestyrelse

Jørgen Storm
Formand
Kristian Jørgensen
Næstformand
Michelle Sohindra
Bestyrelses medlem
Ole Jensen
Bestyrelses medlem
Birger Weinholdt
Bestyrelses medlem
PT ingen
Bestyrelses suppleant