Måleraflæsning pr. 31/12-2019

Alle i vores forsyningsområde har nu fået monteret elektronisk vandmåler.
Det betyder at I ikke længere får tilsendt aflæserkort, men at vandværket aflæser måleren selv.

21. december 2019