Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Tarup Vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 5/10-21 kl. 18.30 på Restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej 52
med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Endelig behandling af vedtægtsændringer.
    Vedtægtsændringer blev behandlet på ekstraordinær generalforsamling d. 31/8-21.
  1. Endelig behandling af bestyrelsens forslag om at ansøge om udtræden af de økonomiske rammer (vandsektorloven)
    Forslaget blev behandlet på ordinær generalforsamling d. 8/6-21, der henvises til det tidligere udsendte materiale i forbindelse hermed.
  1. Eventuelt.

Af hensyn til forplejning anmodes om tilmelding til kontoret senest d. 24/9-21 på telefon 66161599 mellem 8.00-12.00 eller på kontor@tarupvand.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Her kan du læse de Gamle vedtægter for Tarup Vandværk
Her kan du læse de Nye vedtægter for Tarup Vandværk

Her kan du læse det tidligere omdelte materiale omkring udtræden af den økonomiske regulering Materiale til forbrugerne

13. september 2021