Vandkvalitet

Hårdhedsgrader

Vandets hårdhedsgrad, udtrykt i °dH, er indholdet af calcium og magnesium.

I Tarup Vandværk er hårdhedsgraden ca. 19 °dH

Total hårdhedsgrad Betegnelse
= Meget blødt
= Blødt
12°
= Middel hårdt
12°
18°
= Temmelig hårdt
18°
30°
= Hårdt
Over
= Meget hårdt

Kvalitetskontrol

For at sikre forbrugernes drikkevand er af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer, som af drikkevandet på vandværket og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen. Der udføres 4 kontroltyper: Boringskontrol, Normal kontrol, Udvidet kontrol og Begrænset kontrol.

I nedenstående tabel ses, hvor vandprøverne til kontrollerne udtages, de enkelte kontrollers formål samt hyppigheden af kontrollerne.

Offentlig kontrol: Borings- kontrol Normal kontrol Udvidet
kontrol
Begrænset kontrol
Udføres ved: Boringer Vandværk Vandværk Forbrugere
Formål er at undersøge: Grundvands kvalitet Om kvalitetskrav er overholdt Om kvalitetskrav er overholdt og om processer på vandværket fungerer Om forbrugeren modtager vand af god kvalitet
1
årlig
kontrol
2
årlige kontroller
1
årlig
kontrol
7
årlige
kontroller

Udover den offentlige kontrol udføres en lang række kontroller på Tarup Vandværks eget initiativ – såkaldt egenkontrol.

Egenkontrol består blandt andet af hyppige kontroller af grundvandskvaliteten, hvor der især analyseres for stoffer, som kan bevirke en forurening med miljøfremmede eller naturligt forekommende stoffer.

Et akkrediteret laboratorium udtager og analyserer alle vandprøver.
Resultater af kvalitetskontroller indberettes til Miljøkontoret i Odense kommune og Embedslægen.

Vandanalyser

Vandværket får ofte taget vandanalyser. Se dem ved at klikke her.