Hvordan ser Vandværket ud?

Vandværket set fra Ruvangen
Kontorbygning, Pilevangen
Boring
Vandværket indefra
Filter
Rørgang under filter
Kapselblæser
El-hovedtavle, på vandværk
Rentvandstank
Rentvandspumper
Rentvandsmåler